AB "Vilniaus garsas"ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS skirtas dirbtiniam standartinių talpų (statinių 200 L) su įvairiomis medžiagomis, tame tarpe ir kurių klampumas labai keičiasi priklausomai nuo aplinkos temperatūros kitimo, šildymui. Maitinimas-vienfazis kintamos srovės tinklas 220 V, 50 Hz.

Šildytuvo darbinio paviršiaus temperatūros reguliavimo diapazonas: nuo aplinkos temperatūros iki +90°C.

Elektriniame šildytuve yra automatinis temperatūros daviklis-reguliatorius, kuris užtikrina automatinį šildytuvo įjungimą temperatūrai pakelti, automatinį išjungimą pasiekus reikiamą temperatūrą ir pakartotiną įjungimą nukritus temperatūrai žemiau daviklio jautrumo ribos.

Šildytuvo darbinio paviršiaus palaikoma temperatūra nustatoma pagal daviklio-reguliatoriaus rankenėlėje pažymėtą temperatūros skalę. Sukant rankenėlę ir nustatoma reikiama temperatūra.

Galingumas, naudojamas iš 220 V, 50 Hz tinklo ne daugiau kaip 2300 W.

Elektrinį šildytuvą leidžiama įjungti į rozetes, turinčias specialius lizdus tinklo kabelio šakutės įžeminimo išvado prijungimui, kuris turi būti įžemintas eksploatacijos vietoje.

Elektrinį šildytuvą galima naudoti didelių talpų (statinių 200 L)
su įvairiomis medžiagomis šildymui, atliekant:

  • automobilių remonto darbus (antikorozinių mastikų pašildymui, remontuojant automobilius);
  • statybos darbus;
  • žemės ūkio darbus;
  • kt. darbus

EKSPLOATAVIMO REKOMENDACIJOS

Normalios šildytuvo eksploatavimo sąlygos yra šildymas esant aplinkos temperatūrai nuo +10°C iki +20°C. Šiuo atveju įšilimo temperatūros reguliatorius nustatomas į kraštinę kairę arba vidurinę padėtį ir tokiam režime šildoma 2 - 3 h.

Esant žemesnei aplinkos temperatūrai 0 … +10 °C, pirminiam pašildymui reguliatorius nustatomas į kraštinę dešinę padėtį ir šildoma 3 - 4 h.

Esant žemesnei aplinkos temperatūrai už 0°C, šildytuvą su šildoma talpa reikalinga statyti į šilumą izoliuojančias (apšiltintas) dėžes-boksus. Šiuo atveju pirminio pašildymo laikas gali būti daugiau nei 4 h.

SAUGOJIMO TAISYKLĖS

Elektrinis šildytuvas reikia saugoti uždarose sandėlio tipo patalpose su temperatūra +5...+30°C ir santykine drėgme iki 80%
Tel. (8-22) 77 74 03
Faks. (8-22) 77 48 76
El. paštas: office@amber-way.com© 2001 UAB "Gintaro kelias"