AB "Vilniaus garsas"Lydukai L-2, kaip pagrindinis elementas, naudojami PN-2 tipo saugikliuose 50 Hz dažnio iki 500 V vardinės įtampos ir iki 600 A vardinės srovės elektros įrenginių apsaugai nuo neleistinų perkrovimų ir trumpųjų jungimų.

PN-2 tipo saugikliai skirti naudojimui vidutinio klimato zonoje (N), 3 kategorijos uždarose patalpose ne aukščiau kaip 2000 m virš jūros lygio, esant temperatūrai nuo - 40 °C iki + 40 °C ir aplinkos drėgmei iki 80% pagal GOST 15150. Maitinimas - vienfazis kintamos srovės tinklas 220V, 50Hz.

Užsakant arba sudarant sutartis lydukų tiekimui jų žymuo, kaip nurodyta po paveikslėliais, užrašomas:

L-2-A
L-2-B
L-2-C..

ir t.t. pagal lentelėje 1 nurodytus duomenis.

KOMPLEKTUOTĖ

Lydukai komplektuojami į pakuotes atskirai pagal tipus, ir į pakuotės viršutinę dalį įdedamas pasas su lydukų naudojimo nurodymais.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Lydukų keitimas PN-2 tipo saugikliuose turi būti vykdomas elektrotechnikos laboratorijose griežtai laikantis "Naudojimo taisyklių" ir "Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius" reikalavimų.

Neleistinas šių lydukų panaudojimas aukštesnės įtampos elektros grandinėse negu jie skirti.

Kadangi šie lydukai skirti naudojimui PN-2 tipo saugikliuose, tai saugiklių patronai turi būti užpildyti kvarciniu smėliu, nes tai greičiau gesina Voltos lanką ir neleidžia susidaryti pavojingam metalo garų slėgiui patrone.

Saugiklio patronas turi būti pilnai užpildytas kvarciniu smėliu. Neleidžiamas smėlio nuotėkis. Pakartotinas kvarcinio smėlio panaudojimas, keičiant lydukus, neleistinas.

NAUDOJIMAS

Lydukų keitimas turi būti atliekamas pagal saugos reikalavimus. Keičiant lydukus PN-2 tipo saugikliams jie turi būti parenkami griežtai pagal lentelės 1 reikalavimus. Visos lydukų keitimo rekomendacijos yra išdėstytos ĮST 2364734.10:1999 skyriuje 8.

Saugiklio tipas

Vardinė lyduko (ar jų grupės) srovė, A

Lyduko tipas

Lydukų kiekis,
vnt.

Pastabos

PN-2-100

30

40

50

>L-2-A-0,1-30

L-2-A-0,15-40

L-2-6-0,1-50

1

1

1

a)

PN-2-X,
čia:

P - saugiklis,
N - su užpildu,
2 - sąlyginis serijos žymuo, X- vardinų srovių, A.

b)

L-2-Y-Z-X,
čia:

L- lydukas,
2 - sąlyginis serijų žymuo,
Y - konstruktyvinis
variantas,
Z - medžiagos storis,
X - vardinų srovų, A.

60

L-2-A-0/15-40

L-2-A-0,1-30

1

1

80

L-2-A-0,2-50

L-2-A-0/15-40

1

1

100

L-2-C-0,15-100

1

PN-2-250

80

L-2-A-0,2-50

L-2-A-0,15-40

1

1

100

120

150

200

250

L-2-C-0,15-100

L-2-C-0,2-120

L-2-C-0,25-150

L-2-C-0,15-100

L-2-C-0/15-100

1

1

1

2

3

PN-2-400

200

L-2-C-0,15-100

2

250

L-2-C-0,15-100

L-2-6-0,15-60

2

1

300

L-2-C-0,2-120

L-2-C-0,15-100

1

2

350

400

L-2-C-0,2-120

L-2-6-0,25-150

3

3

PN-2-600

300

L-2-C-0, 25-150 6-0,1-50

2

1

400

500

600

L-2-C-0/2-120

L-2-C-0,2-120

L-2-C-0,2-120

4

5

6

SAUGOJIMO TAISYKLĖS

Lydukai turi būti laikomi uždarose ir sausose patalpose, tenkinančiose G0ST 15150 trečiųjų patalpų kategoriją.

Patalpose neturi būti agresyvių dujų, garų ar dulkių tokios koncentracijos, kuri oksiduotų ar ardytų lydukų juosteles ir alavo lašelius.

Lydukai turi būti gabenami dengtomis transporto priemonėmis, įpakuoti pagal tipus į atskirus polietileninius maišelius arba kartono dėžutes (priklausomai nuo lydukų kiekio), neleidžiant jų mechaninio sužalojimo ar deformacijos.

GAMINTOJO GARANTIJOS

Gamintojas garantuoja lydukų atitikimą standarto ĮST 2364734.10:1999 reikalavimams, jeigu bus vykdomi gabenimo, laikymo, montavimo ir naudojimo reikalavimai. Garantijos laikas normaliose naudojimo sąlygose - 3 metai nuo pardavimo datos.

Tel. (8-22) 77 74 03, 77 57 49
Faks. (8-22) 77 48 76
El. paštas: office@amber-way.com© 2001 UAB "Gintaro kelias"