AB "Vilniaus garsas" 1. Ryšio tarpinis punktas RTP skirtas selektyvinio ryšio geležinkelio dispečeriniu ir pastotiniu principu organizavimui ir darbui komplekte tonalinio iškvietimo stotimi PCT-14 arba analogiška.
  RTP skirtas gaminių C- P ir C - pakeitimui.

  Gaminio kaina: 300 JAV dolerių.
  Privalumas: Selektyvumas pagal gretimą kanalą ne mažiau 40 dB, C-20 dB.

 2. Tonalinio iškvietimo imtuvas RSI (analogas pilnai pakeičia gamini TB-, 1TB-) skirtas selektyvinio telefoninio ryšio organizavimui ir naudojamas selektyvinio tonalinio iškvietimo organizavimui.

  Gaminio kaina: 280 JAV dolerių.
  Privalumas:pagerintas selektyvumas nuo 20 dB iki 40 dB.

 3. Pasikalbėjimo įrenginys LPĮ-01 skirtas parko pasikalbėjimo įrenginio Y - M pakeitimui.

  Gaminio kaina 220 JAV dolerių.
  Privalumas: pagamintas iš šiuolaikinių elementų.

 4. Pasikalbėjimo įrenginys PĮ-01 skirtas pasikalbėjimų įrenginio YH pakeitimui.

  Gaminio kaina: 80 JAV dolerių.
  Privalumas: plieninis korpusas, yra jautrumo reguliatorius priklausomai nuo atstumo.

 5. Telefonas TT-01 skirtas telefono aparato "" pakeitimui.

  Gaminio kaina: 160 JAV dolerių.
  Privalumas:plieninis korpusas, įgylintas spynos įėjimas.

 6. Valdymo pultai VP-1 rado stočiai 43 PTC-A2-M ir P-1 radijo stočiai PTC-A2-M skirti minėtų stočių pultų 9-1 ir P-1 pakeitimui. Pultai kaip ir jų analogai pagaminti telefono aparatų korpusuose.

  Pulto kaina 100 JAV dolerių.
  Privalumas: pagaminti iš šiuolaikinių elementų.

 7. Lygintuvas LDR skirtas lygintuvų bloko P (88-00-01) pakeitimui.

  Gaminio kaina: 8 JAV doleriai.

 8. Elektroniniai transmiteriai ET-1 ir ET-2 skirti mechaninių transmiterių MT-1 ir MT-2 pakeitimui.

  Gaminio kaina: 75 JAV doleriai.

 9. Akumuliatorių įkrovimo srovės reguliatoriai ASR-01 ir ASR-02.

  • Reguliatorius ASR skirtas panaudoti automatikos ir signalizacijos nenutrūkstamo maitinimo grandinėse. Reguliatorius dirba nuo lygintuvo BAK-13 ir reguliuoja akumuliatorių baterijų įkrovimo srovę kintant maitinimo įtampai ir aplinkos temperatūrai.
   Maksimali įkrovimo srovė 2,4 A.
   Analogų nėra.

   Gaminimo kaina: 50 JAV dolerių.
   Privalumas: sukuria akumuliatoriaus darbo optimalų režimą, kas prailgina jo darbo trukmę.

  • Reguliatorius ASR-02 skirtas panaudoti akumuliatoriaus baterijų nenutriikstamo maitinimo
   grandinėse. Jis valdo įkrovimo srovę, palaiko reikiamą įtampą baterijose kintant apkrovimo srovei, maitinimo įtampai ir aplinkos temperatūrai.
   Maksimali įkrovimo srovė 10 A. Reguliatorius ASR-02 išpildytas analogiškame korpuse kaip PTA ir skirtas jam pakeisti.
   Gaminio kaina 160 JAV dolerių.
   Privalumas: įkrovimo režimo reguliavimas įvairiomis sąlygomis prailgina akumuliatorių darbo
   trukmę.

 10. Skambutis PS-2 skirtas pastovios srovės skambučių 3T-12 ir 3T-24 pakeitimui, o taip pat
  darbui nuo kintamos srovės 12 A, 24 A.

  Kaina: 26 JAV doleriai.

 11. Prietaisas LSM - 01(02) (mikroprocesorinis) skirtas slopinimo matavimui linijose ir ryšio kanaluose. Prietaisas susideda iš kintamų simetrinių ir nesimetrinių įtampų matuoklio (skaitmeninis atskaitymas V ir dB), pastovių įtampų, varžų matuoklio, signalų generatoriaus sinusoidės ir sudėtingos formos signalų 300-30000 Hz diapazone. Maitinimas iš tinklo ir vidinės baterijos.
  Gaminys pakeičia prietaisą 321.

  Kaina: 625 JAV doleriai.
  Privalumas: gabaritai, svoris 0,5 kg, išplėstos funkcijos.

 12. Kontaktorius KM-12A-1 skirtas apkrovų perjungimui nuo keleivinio geležinkelio vagono akumuliatorinės baterijos į generatorių ir atvirkščiai.
  Gaminama pagal 3B10.02.26.

  Kaina: 196 JAV doleriai.

 13. Kontaktorius 2KM-002.5 užtikrina blokiruotę, neleidžiančią vienu metu dirbti vartotojams geležinkelio vagono stovėjimo vietoje.
  Gaminama pagal B10.02.26.

  Kaina: 105 JAV doleriai.

 14. Relė P-1O 1.9 STP52O.000 dirba generatoriaus sužadinimo grandinėse ir apsaugos grandinėse.

  Kaina 70 JAV dolerių.

 15. Relė P-1O1.8 STP52O.067 dirba vagono elektrinėse maitinimo grandinėse.

  Kaina: 64 JAV doleriai.

 16. Kištukinio tipo džemperiai (bėgių sujungikliai):

  tipas I (permetamasis 660 mm) - kaina 4 JAV doleriai;
  tipas 11 (įstrižas 1200 mm) - kaina 4,5 JAV dolerių;
  tipas 111 (skersinis 3300 mm) - kaina 6,5 JAV dolerių;
  tipas IV (aplenkiamasis 6700 mm) - kaina 9 JAV doleriai.

 17. Bėgių kištukiniai sujungikliai (vieliniai L-940 mm).

  Kaina: 3,5 JAV dolerių.

 18. Bėgių privirinami plieniniai droseliniai trumpikliai (CPC-6-O1).

  Kaina: 0,1 JAV dolerio.


Visi išvardinti gaminiai pakeičia analogus objektuose be papildomų darbų. Išmatavimai ir prijungimo parametrai analogiški.

Gaminių techninės sąlygos išleistos lietuvių kalba. Vertimas į rusų kalbą galimas sudarius sutartį. Elementinė bazė pagrindinai vakarietiška, bet yra ir rusiški analogai, kuriuos galima pritaikyti.

Aptarnavimo ir garantinio remonto klausimai sprendžiami sudarius sutartį su nustatytais terminais.


Tel. (8-22) 77 74 03, 77 57 49
Faks. (8-22) 77 48 76
El. paštas: office@amber-way.com

 

© 2001 UAB "Gintaro kelias"