AB "Vilniaus garsas"ĮRENGINIO PASKIRTIS


Įrenginys skirtas eksperimentinių tyrimų proceso automatizavimui Teisingumo ministerijos padaliniuose šaudant rankiniu šaunamuoju ginklu.

"Balistika" užtikrina šaunamojo ginklo balistinių charakteristikų (vidutinio greičio, kinetinės energijos, santykinės kinetinės energijos) kontroles aukštą tikslumą ir kokybę, o taip pat leidžia išvengti subjektyvių klaidų.

Įrenginio pagrindinės funkcijos:

  • kulkos lėkimo laiko automatinis registravimas;
  • pagrindinių balistinių charakteristikų automatinis skaičiavimas;
  • skaičiavimo rezultatų indikacija.

ĮRENGINIO APRAŠYMAS

Įrenginys susideda iš:

  • šviesos srauto nutraukimo registravimo įtaiso, susidedančio iš dviejų vieno tipo daviklių;

  • balistinių charakteristikų kontrolės prietaiso su skaičiavimo bloku, maitinimo šaltiniu ir jungimo kabeliu.

Prieš bandymus operatorės įveda pradinių parametrų (atstumas, kulkos diametras ir masė) skaitmenines reikšmes.

Įrenginio darbas pagrįstas fiksuoto atstumo tarp daviklių kulkos pralėkimo laiko matavimu ir automatinių balistinių charakteristikų rezultatų skaičiavimu ir indikacija.TECHNINIS APTARNAVIMAS
  • Įrenginys eksploatuojamas uždarose patalpose, esant aplinkos temperat0rai nuo - 50C iki +300C ir santykinei drėgmei iki 90%.
  • Įrenginio techninio aptarnavimo esmę sudaro periodinių optinių daviklių stiklų valymas medžiaga suvilgyta etilo spiritu. Stiklų valymas tyri būti atliekamas prieš pradedant darbą su stendu ir jį užbaigus.
  • Specialus parengimas kadrams, dirbantiems su šiuo įrenginiu, nereikalingas.

GAMINTOJO GARANTIJOS

Gamininis balistinio stendo eksploatacijos laikas 18 mėn. Nuo pardavimo (patiekimo) datos.

Garantiniu eksploatacijos laikotarpiu visus gedimus gamintojas pašalina savo sąskaita. Pažeidus eksploatavimo instrukcijos reikalavimus, balistinis stendas netenka garantijos ir remontuojamas vartotojo sąskaita.Tel. (8-22) 77 74 03, 77 57 49
Faks. (8-22) 77 48 76
El. paštas: office@amber-way.com© 2001 UAB "Gintaro kelias"