Darius Kasparaitis
Dainius Zubrus
Lietuvos jaunųjų verslininkų sąjunga
UAB "Gintaro kelias"
Lietuvos ledo ritulio federacija
Dariaus Kasparaičio labdaros ir paramos fondasŽVAIGŽDŽIŲ PROJEKTO INICIATYVINIS PAREIŠKIMAS


Vilnius, 2001 m. rugpjūčio 28 d.

Mes, Darius Kasparaitis, Dainius Zubrus, Lietuvos jaunųjų verslininkų sąjunga, atstovaujama prezidento Gintaro Skobo, UAB "Gintaro kelias", atstovaujama generalinio direktoriaus Giedriaus Labucko, Lietuvos ledo ritulio federacija ir Dariaus Kasparaičio labdaros ir paramos fondas atstovaujami prezidento Rolando Bučio, atstovaudami savo institucijų ir jų narių interesus:

 • suvokdami įvairiapusio bendradarbiavimo svarbą, propaguojant Lietuvos sporto, meno, kultūros, verslo, mokslo, inžinerijos ir viešojo gyvenimo pasiekimus tarptautiniu lygmeniu;
 • įvertindami tokio bendradarbiavimo potencialą siekiant dinamiško šalies vystymosi;
 • rūpindamiesi sušvelninti intelektualinių, kūrybinių ir finansinių netekčių pasekmes dėl nepakankamų galimybių visiškai realizuotis atskirų sričių talentams šalyje;
 • siekdami išsaugoti ir puoselėti šalies kūrybinį potencialą Lietuvos ateičiai;
 • įvertindami darbo su jaunimu svarbą, pateikiant jam siektinų idealų įvairiose srityse pavyzdžius;
 • siekdami sukurti palankias socialines - psichologines, ekonomines bei finansines ir teisines sąlygas kapitalo investavimui Lietuvoje;
 • skatindami šalies piliečių, ypač jaunimo kūrybinę iniciatyvą, pilietiškumo ir verslumo ugdymą;
 • pagerbdami iškilių šalies sporto, meno, kultūros, verslo, mokslo, inžinerijos ir viešojo gyvenimo atstovų asmenybes,

susitariame:

 1. Skatinti įvairių lygių atstovaujančių subjektų bendradarbiavimo iniciatyvas,
  maksimaliai panaudojant intelektualinius ir kapitalo išteklius;
 2. Skelbti iniciatyvą, integruojančią pastangas minėtose srityse bei išreiškiančią kūrybinio bendradarbiavimo kryptingumą ir jo laukiamą efektą, kurios pavadinimas - Žvaigždžių projektas.


ŽVAIGŽDŽIŲ PROJEKTO INICIATYVOS SRITYS • sportas
 • menas
 • kultūra
 • verslas
 • mokslas
 • inžinerija (technologijos)
 • viešasis gyvenimas (politika, diplomatija, visuomeninė veikla)

Žvaigždžių projekto iniciatyva yra atvira ir kitoms valstybinėms, visuomeninėms, savivaldos, mokslo, verslo, kultūros ar kitoms organizacijoms, pritariančioms šio pareiškimo nuostatoms bei principams ir pasirengusioms savo informaciniais, intelektiniais, finansiniais, materialiniais bei kitais ištekliais padėti įgyvendinti iniciatyvos projektus ir programas.
© 2001 UAB "Gintaro kelias"