BENDROS PAVILJONO CHARAKTERISTIKOS
Bendras sklypo plotas: 1500 m2
Užstatytas plotas: 770 m2
Bendras grindų plotas: 1094 m2
Pastato tūris: 7476 m3
Aukštų skaičius 2
Pastato aukštis: 11,5 m


PAVILJONO PIRKIMO MOTYVAI
Vokietija - pagrindinė Lietuvos prekybos partnerė
Žemutinės Saksonijos ir Lietuvos Rerspublikos gera bendradarbiavimo praktika ir perspekyva
Hanoveris - didžiausias pasaulio parodų ir mugių centras
Verslo atstovybės - veiksnys Lietuvos integracijai į ES šalis
Firmos "Gintaro kelias" strategija tarptautiniame versle
Lietuvos biznio ir kultūros centras - "tilto" misija tarp rytų ir vakarųUAB "Gintaro kelias" nuo 2001 m. spalio mėn. tapo pilnateisiu buvusio EXPO 2000 Lietuvos paviljono Hanoveryje, Vokietijoje, šeimininku. Šiuo metu yra rengiamas projektas buvusiame paviljone įsteigti Lietuvos verslo ir kultūros centrą, kuriame lietuviškos firmos galės turėti savo atstovybes, ilgalaikę galimybę eksponuoti eksportuojamus gaminius į Vokietiją ar kitas šalis, organizuoti savo firmų prezentacijas ir kultūrinius renginius. Šiame centre veiks lietuviškas alaus baras ir Lietuvos eksporto-importo informacinis centras.


PAVILJONO I AUKŠTO PANAUDOJIMAS
Apie 250 m2 - alaus kavinė "Gintaro baras" su lietuviškais etnografiniais užkandžiais ir būdingu interjeru
Apie 20 m2 - suvenyrų prekyba (gintaras, linas, oda, medis, informaciniai leidiniai ir pan.)
Apie 30 m2 - turistinė agentūra, orientuota į biznį (dalykinį turizmą) "Gintaro kelias"

Pirmo aukšto planas


PAVILJONO II AUKŠTO PANAUDOJIMAS
Apie 400 m2 - biznio ir kultūros centras - numatant dalį ploto apie 60% - biznio ofisams ir apie 40% - biznio ir kultūros teminėms prezentacijoms
Apie 30 m2 - video ir informacinių technologijų prezentacijų salė

Antro aukšto planas


PRELIMINARŪS PERSPEKTYVINIO TERITORIJOS
IŠVYSTYMO PASIŪLYMAI
Tarptautinis biznio centras Hanoveryje su papildomais ofiso ir viešbučių pastatais.

Vedamos derybos su Rusijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos, Kazachstano ir kitų šalių, įeinančių į Tarptautinį Pramoninkų ir Verslininkų Kongresą (TPVK) firmomisLAUKIAME JŪSŲ PASIŪLYMŲ

Žirmūnų g. 70, LT-2600
Vilnius, Lietuva
Tel.
(+370 2) 77 27 19
Faks. (+370 2) 77 48 76
El. paštas: office@amber-way.com


NUMATOMI PARTNERIAI IŠ LIETUVOS PUSĖS
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija
Lietuvos avialinijos (LAL)
Lietuvos Ekonomikos ir plėtros agentūra (LEPA)
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA)
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (VPPAR)
Lietuvos pramoninkų konfederacija (LPK)
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija (LVDK)
Lietuvos jaunųjų verslininkų sąjunga (LJVS)
Atskiros firmos, užsiimančios tarptautiniu bizniu
NUMATOMI PARTNERIAI IŠ VOKIETIJOS PUSĖS
NILEG GmbH - Hanover
Ing. - Buro Merkewitsch GmbH
World Trade Center GmbH - Hanover

© 2001 UAB "Gintaro kelias"